SEBUAH LAKON PARODI SATU BABAK: JAKA TARUB

SEBUAH LAKON PARODI SATU BABAK: JAKA TARUB

SEBUAH LAKON PARODI SATU BABAK: JAKA TARUBKarya : Rohmad WidiyantO, M. Hum

PARA PELAKU :                

DALANG, JAKA TARUB, NAWANG WULAN, PAK ARDI SANGGRAH, MBOK ARDI SANGGRAH, PEMBANTU 1, PEMBANTU 2, PEKATIK 1, EKATIK 2,

NAWANG WULAN, PEREMPUAN 2,  PEREMPUAN 3, PEREMPUAN 4, PEREMPUAN 5, PEREMPUAN 6, PEREMPUAN 7, ROMBONGAN KOOR, PAK RT, PENGHULU, KELOMPOK SENI, DEWA 1, DEWI 1

PANGGUNG                  :    Sisih Kiwo  kelompok musik, kelompok suara lan dalang.

                                      Ruang tengah tempat bermain.

WAKTU                        :   

 

 

======================================================

 

ADHEGAN I

MUSIK  WIGARTYAS

 

DALANG                       :    Mulo si rembulan koyo rodha cikar bunder abang ing wetan naliko sungkup bumi yoiku wengi. Mbok gendong-gendhong bayimu ing senthong, mbok cencang sapimu ing kandang, mbok obong  lemut nganggo racun koyo saiki mbok bakar danyang siluman nganggo menyan. (nggowo menyan lan kukuse ngepul kandel, sinambi ngubengi panggung).

KOOR                          :    Gung liwang liwung

                                      Gung liwang liwung  (dst)

DALANG                       :    Kabeh alang-alang parewang-rewang .......

                                      Moro podho ngangkat irung, lan mulih ing gunungmu, alasmu, segaramu, kapal layarmu. Awing-awing, awang, uwung-uwung....

                                      Podho menengo ing sewalike topengmu sik adoh sik adoh lan nerawang

KOOR                          :    Niyatingsun buka layar

                                      Buko wayang buko lakon

                                      Kanthi  kalimat: La ilaa ha illAllah

KOOR                          :    Muhammad rasulullah

 

KOOR                          :    (nyanyi).

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

                                      Anak tani

                                      Anak lading

                                      Anak gunung gemunung ing sawah desa Nglanggrah

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

 

DALANG                       :    Anakku lanang

                                      Jaka ora kakean tingkah

                                      Umure wis meh akhil balig 

                                      Koyo ketulis ing babad

                                      Ketemu jodoh Nawang Wulan, widodari

                                      naliko kluwung mlengkung ing wayah surup

                                      mudhun ing tlogo kang suci

KOOR                          :    Si Jaka

                                      Si jaka

                                      Jaka Tarub

MUSIK EBIET G.A.D

JAKA TARUB                 :    (Mlebu ing panggung. Penganggone koyo cah enom jaman saiki lan nyangklong ransel pelancong ing nggeger, lan nggaggo helm cakil, uluk salam). Assalamu ‘alaikum.......

DALANG                       :    (semu kaget lan gumun).

JAKA TARUB                 :    (Cuek).

DALANG                       :    (Membentak). Hei bocah ra urus danyang pretelon! mbok yo sik ngerti sopan santun. Urung wareg mangan menyan lan sajen, kok kowe isih wani ngganggu wilayahku. Awas rasakno dupaku! (nambah dupa lan kukus ngepul soyo akeh. Komat-kamit, bathukke mengkirut).

JAKA TARUB                 :    (Nyeraki dalang, lan dalang diangkat ngadeg, digawa lungguh ing panggung).

                                      Mbah, mbah.. simbah.... (koyo nangekke wong turu lungguh). Wis mbah, tangi mbah….)

DALANG                       :    (Alon-alon mbukak mata ....).

JAKA TARUB                 :    Danyange pretelon wis lungo kok mbah, wis mlayu adoh keweden mantramu. Manteramu jan ampuh tenan mbah.

DALANG                       :    Hah? Kowe? Kowe?

JAKA TARUB                 :    Putumumu dewe mbah. Si Jaka Tarub

KOOR                          :    (menyanyi)

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

                                      Wis teka

                                      Wis lahir

                                      Cah ndesa penggadang ing dalan gedhe

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

MUSIK SAMPAK SONGO

DALANG                       :    (mlumpat lan kaget). Haaaah! Aku ora percaya. Kowe danyang pretelon. Jaka tarub kuwi mesthi persis bapake, persis mbahe, mbah buyute, lan mbah biyunge. Dheweke warisan jaman tua sing ora tau rubah lan owah. Adaptasi seni lan budhaya. Seni. Pribadi. Tumbal. Turun temurun koyo leluhur. Jaka tarub dudu koyo ngene iki.

JAKA TARUB                 :    Aku yo ora gelem to mbah. Aku ki yo koyo ngene iki, Jaka Tarup ki sik pantes yo ngene iki to mbah. Aku duwe coro dhewe mbah. Saiki rak jaman modern to mbah, mosok Jaka Tarub isih kon nganggo surjan lan blangkon. Aku pingin gawe sejarah anyar to mbah, aku pingin duwe dalan dhewe sek bedo karo dalane wong tuo-tuo.

DALANG                       :    Kowe dudu Jaka Tarub.

JAKA TARUB                 :    La njuk sopo mbah nek aku dudu Jaka tarub, mbah....?

DALANG                       :    Yo danyang pretelon!

JAKA TARUB                 :    We la mbah ki kok ngeyel, aku ki Jaka Tarub mbah. (sinambi mbukak helem cakile) Lho rak Jaka Tarub tenan to mbah. Mosok lali. Aku ngerti gunung Nggeran, alas, sawah, pacul, gaplek, sapi, kebo, angin kulon, perkutut, wayang, keris, primbon, babad, gembleng. Aku yo ngerti poso ngebleng, semedi, pucuk irung. Aku yo kenal Nawang Wulan, Dewi Sri wong iki mau wae lagi bar SMS-an kok, Gusti Kanjeng, Gusti Rasul, lan Gusti Allah. Nanging aku yo ngerti komputer mbah, aku yo ngerti chatting, on line, ugo face book-an. Hebat to mbah Jaka Tarub saiki, aku wae saiki nggowo lab top lo mbah (sinambi njupuk lab top soko tase). Lho, hebat to mbah.. Aku ki malah mesakne kowe mbah, kok isih tetep dadi dhalang.

DALANG                       :    Danyang, danyang, danyang….!! Aku ngimpi opo kok dadi mangkene perkarane (njupuk kitab babad, lan mriksa, membolak-balik kitab). Cocok. Cocok. Wis cocok. Ora ono sik  kleru mbok sak aksara. Aku ora ngerti Le.. Koyo kucing wae kowe ki Le! Tanpa uluk salam tanpa sembah.

JAKA TARUB                 :    O, la uwis ngono lho mbah mau.

DALANG                       :    Penganggomu kuwi lho Le? kenopo ganti koyo cah kuliahan ngene iki?

JAKA TARUB                 :    O-oh, bab penganggo to mbah, mau tak tukar tambah nong butik Monel, Coro Perancisnya: BOUTIQUE DE MONELE. ben ketoro gaul ngono lho mbah. La sumpek no mbah nek kon nganggo surjan lan blangkon. Ribet, susah lo mbah nek arep mlayu, sopo ngerti ono lindhu. He.. he... (karo sajak urakan)

DALANG                       :    Calon gelandangan.

JAKA TARUB                 :    Yo ojo ngono to mbah, mosok karo putune dewe kok tego ngecap gelandangan. Wis to aku ki Jaka Tarub tenan. gek terusno critane. Aku mengko mulih lho nek kowe ora percoyo nak aku iki Jaka Tarub

DALANG                       :    Rusak, rusak… negarane le nek caramu ngene, kelakon ono crito kang bundhet, ruwet, jan tobat aku ....

                                      La gek kowe mrene arep ngopo lan ono opo? Arep ngrusak crito leluhur po piye? Ojo kemaki yo Le! Yo wis nek ngono, arep piye maneh, nanging kowe kudu manut dalang. Ora keno gawe crito dewe yo.

JAKA TARUB                 :    Aku ki wis gedhe yo mbah. Iki lho delengen brengosku wis tuwuh, lan ora nganggo umbelen meneh. La lakone opo to mbah mbengi iki?

DALANG                       :    Janji ora ngaco?!

JAKA TARUB                 :    Wayang sik apik ki yo kudu setia lan paham lan siap kerjo bareng, ugo kudu paham karo dhalange to mbah. Rak yo ngono to mbah karepmu?

DALANG                       :    Nanging kowe kudu ganti penganggo, ora koyo ngene iki.

JAKA TARUB                 :    Alaaa bab embel-embel meneh. Penganggo ki rak mung bungkus to mbah. Sek penting ki budi pekertine. Sesuk rak metu nong koran, yen Jaka Tarub wis rubah dadi menungso sik modern.  Ayo to mbah gek ndang diwiwiti critane. … (nyeraki rombongan koor). He dab, le nembang sik apik, ora gur grunang grunung

KOOR                          :    (nyanyi)

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

                                      Wis teka

                                      Wis lahir

                                      Cah ndesa Nglanggrah, penggadang ing dalan gedhe

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

DALANG                       :    (motong). Stop! Stop! Le, nanging aku ora nanggung lo yen wong tuwamu semaput ngerti kowe koyo cah edan ngene iki.

JAKA TARUB                 :    (ketawa ).

DALANG                       :    Nong crito sik di gawe mas Rohmad, adegan sak teruse kowe mulih, wong tuwamu wis kangen, wis gedhene semene kok urung rabi-rabi. Yo kono ndang lungo. Dalang je dipaeko. (bali no panggonane dhalang)

JAKA TARUB                 :    Iyo, iyo mbah.. ngono wae kok repot (mlebu )

KOOR                          :    Huuuuuuu u uu uuu uuu

                                        Gek mlebuo,..... gek mlebuo... oooo...ooooo....

 

 

 

ADEGAN II

MUSIK WIGARTYAS

DALANG                       :    Oong..... Anenggih dusun pundi to engkang kaeko adi doso purwa. Eko sawiji doso sepuluh, purwa wiwitan. Injih meniko Dhusun nglanggrah, ingkang pinongko purwakaning carito. Dusun ingkang gemah ripah loh jinawi, karto toto raharjo. Datan wonten dusun ingkang anandingi. Kocab kacarito, Jaka Tarub nedyo mulih ing ndesane, sak wise ngulandara ngangsu kawruh ing negoro. Najan wus selak karo pandoming babad, nanging arep priye maneh, karepe sik gawe crito yo kudu ngono. Tan kocapo, Jaka Tarub naliko sowan wong tuwane, tanpo kanyono-nyono di utus dening wong tuwane supoyo enggal golek konco kanggo mangun bebrayan, ngudi sajatining urip.

KOOR                          :    (nyanyi)

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

                                      Wis teka

                                      Wis lahir

                                      Cah ndesa Nglanggrah, penggadang ing dalan gedhe

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

 

(Mbok Rondho deso Nglanggrah, lan rewange mlebu panggung, lagi podho jagongan ing ngomah ngarep, sinambi podhoeng  ngrasani Jaka Tarub)

 

MUSIK KUTUT MANGGUNG

PEMBANTU 1                :    E, kok yo koyo ngene yo rasane dadi babu, pendhak dino anane gur dikongkon karo dikongkon wae. Gajine yo mung sithik. Jan awak-awak kok yo bejo ( sinambi resik-resik ing ngomah ngarep)

PEMBANTU 2                :    Iyo yo yu, awake dewe ki ayu-ayu kok mung trimo dadi babu. Kudune rak yo dadi model opo bintang film ngono to?

PEMBANTU 1                :    Hus, ojo ngimpi kowe, babu ki yo babu. Senajan ayu koyo ngopo. Ayo-ayo ndang dirampungke gaweane, selak ndarane dewe eko, diecat kapok kowe.

PEMBANTU 2                :    La aku ki rak gur nimbangi omonganmu to yu. Yo wis ayo, la kae opo ndoro kakung putri wis meh teko.

(Pak Ardi lan Mbok Ardi Sanggrah podho mlebu ing panggung)

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Yung, wis resik to, sajake kok le gayeng to? Hayo podho ngrasani sopo.

PEMBANTU 1                :    We, ndoro to. Monggo, monggo ndoro pun resik kok. Mboten kok ndoro, .. mboten  ngraosi sinten-sinten

PAK ARDI SANGGRAH     :    Opo njaluk mundhak Gaji po piye yung, dadi aku ki kan ngerti karepmu.

PEMBANTU 2                :    Mboten kok ndoro

PAK ARDI SANGGRAH     :    Mbokne, wus pirang-pirang wulan aku ngrasakake si Jaka ki kok nganeh-anehi. Sik biasane meh saben dino tilpon utowo SMS, iki kok nganti suwi ora ono kabare, kiro-kiro ono opo yo?

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Enggih, je Pak, kulo yo kawatir mengko gek ono opo-opo. La kulo takon kanca-kancane nggih ngaten. Jarene yo wis ra tau SMS-an malih. Dihubungi yo mail box terus.

PEMBANTU 1                :    Mangkih mas Joko gek setres ndoro, la lare sak niki kan ngoten, senadyan gagah-gagah nanging do gampang setres. Diputus pacare wae rasane donya ki arep kiamat. Mbok di tilpon mawon ndoro.

PAK ARDI SANGGRAH     :    Kowe neko-neko to yung, mosok anankku Joko kok setres, ora mungkin kuwi, yo coba tak tilpune. (Sinambi njupuk HP) We la nomere ra iso dihubungi je. Gek piye iki mbokne.

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Jan gendheng tenan si Jaka Tarub ki. Nomer wae kok gonta-ganti, nganti koyo teroris wae.

KOOR                          :    (Salah siji rombongan KOOR mlebu panggung) Pak Ardi, lan mbok Ardi. Sampeyan-sampeyan niki ampun dho bingung. Wonten ing skenario crito meniko sampun gamblang, menawi sekedhap malih, Joko Tarup meniko enggal mlebet panggung. Pun to mang percoyo kalih kulo, kulo niku sik mbaurekso panggung niki.

PEMBANTU 1                :    Mas, mas, mas Heru sampean ki ora kejatah ngomong, kok trunyal-trunyul, ngrusak crito niku jenenge. Karo wong tuwo kok ora ngerti sopan-santun.

KOOR                          :    Hu u ..... u..... u ....... u.......

DHALANG                     :    (MELU mlebu panggung, nggeret rombongan kur sik melu jagongan, banjur dilungguhke maneh ing panggonan koor) La yo ngene iki yen pemain ora dho manut dhalang. Yen dhalang ora prentanh ngomong ki, yo ojo ngomongan,  gur ngrepot-ngrepotke dhalang wae kowe ki.. (Dhalang Banjur bali ing panggonane)

KOOR                          :    (nyanyi)

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

                                      Wis teka

                                      Wis lahir

                                      Cah ndesa Nglanggrah, penggadang ing dalan gedhe

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

 

(Jaka Tarub, dikancani 2 pembantune mlebu pangung)

JAKA TARUB                 :    Assalamu’alaikum .....!

PAK/MBOK ARDI            :    Wa’alaikum salam....

PAK ARDI SANGGRAH     :    Bune, yen ora salah panduluku kok koyo anak lanang

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Iyo je pake...

PAK/MBOK ARDI            :    Joko Tarub anakku, kowe teko tenan le.

(Banjur podho rerangkulan)

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Kok yo dowo umurmu Le, iki mau kowe mentas wae tak rasani karo Bapakmu, e.. kowe kok yo teko tenan

JAKA TARUB                 :    Kulo nggih kraos kok mbok menawi dipun rasani.

PAK ARDI SANGGRAH     :    Yo wis ngger, sukur banget kowe mulih tenan, bapak simbok bungah banget. Sak wise suwe ora ketemu, piye ngger kahananmu, rak yo podho slamet to?

JAKA TARUB                 :    Injih Pak, Mbok, awit pikantuk pangestu njenengan, soho barokahing pangeran sak dangunipun kulo mboten pepanggihan Bapak lan Simbok, kawontenan kulo tansah bagas lan lan waras Pak. Bapak simbok rak njih sami sae to?

PAK ARDI SANGGRAH     :    Yo sukur le, yen podho kewarasan, wong tuwo ki wis seneng menowo ngerti kahanane anak podho kewarasan, Bapak simbok ing ndeso yo podho becik, yo mung bingung ngrasakke kowe ora ono kabare.

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Iyo Le, bener opo sik diaturke Bapakmu, Bapak simbok ki jane yo bingung, kok suwe banget kowe ora kabar-kabar, SMS ra tau, opo meneh tilpun.

PAK ARDI SANGGRAH     :    Yung,... biyung .... e kok malah enak penak jagongan, kono ndang nong mburi, ndramu ki rak yo di gawekke wedang to.

PEMBANTU 1                :    Wo, injih ndoro. La kulo niki semlengeren je ngertos mas Jaka. Nopo malih niku lo, rencange mas Jaka. Motone plirak-plirik terus kalih kulo. (sinambi mlebu njero grundelan) E lalah,  wong ayu-ayu koyo ngene kok mung gawe kongkonan.

PAK ARDI SANGGRAH     :    Jaka Tarub, cah bagus sinambi nunggu wedang, Bapak simbok ki jane pingin ngerti, sak jane sak suwene iki kowe ono ngendi to le. SMS ora pernah, opo meneh kok tilpun. Wong tuwo ki rasane ra karu-karuan, mengko kowe gek ono opo-opo. Sak benere kowe ki ngandi wae to le.

JAKA TARUB                 :    Bapak lan Simbok, kulo nyuwun pangapunten saestu, menawi mboten nate caos khabar. La kadang-kadang sinyale meniko angel kok nggih Pak. La sak estunipun meniko kulo meniko rak ngulondoro sak indenging projo to Pak, Mbok. Saking Aceh dumugi Irian sampun kulo jamah sedoyo, sulawesi, Maluku, malah Batam, Malaysia nopo nggih kulo parani. Sedoyo wau kulo namung badhe ngangsu kawruh amrih ing tembenipun kulo saget sekeco.

MBOK ARDI SANGGRAH   :    E, la kok kowe malah tekan endi-endi le. Yo sukur, sukur le nek ngono. La njuk kancamu iki sopo, mbok dikenalke karo bapak, simbok.

PEMBANTU 1                :    (nyuguhake wedang lan camilan) Monggo ndoro pun unjuk, meniko wau mboten sempat damel nopo-nopo, gek mung tumbas ten nggene mbak Sijam.

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Iyo, moro ngger gek di ombe. Mesti rak podo ngelak

JAKA TARUB                 :    Matur nuwun pak, Mbok,... dilajengke mawon nggih. Meniko rencang kulo wonten ing mergi. Menawi coro riyen meniko pekathik kulo, ananging menawi sak meniko istilahe, Bodiguard ngaten lo mbok.

PEMBANTU 2                :    Mas Jaka, la nopo mboten klentu to. Pekathik kok awak cilik-cilik, kok le ora mrantasi karyo sajake.

PEKATHIK                    :    We la mbake ki ngece, senajan cilik ning tendangane lo mbak.

PAK ARDI SANGGRAH     :    Yo, wis, ... wis... Bapak wis marem krungu critamu. Banjur ngene Le. Bapak karo simbok jane arep duwe rembuk karo kowe.

JAKA TARUB                 :    Njih, menopo Pak, kok sajake le meden-medeni....

PAK ARDI SANGGRAH     :    Ngene Le, senajan awakmu durung leren, lan kringetmu urung asat. Ojo dadi atimu yo nek wong tuwo mengko ora pener. Ngene Le, kowe ngerti saiki Bapak simbok wis soyo sepuh. Bapak simbok jane yo pingin koyo tonggo-tonggo liyane. Moro to delengen, saiki bocah-bocah sak pantaranmu ing deso kene, koyo-koyo wis ora ono meneh sik legan. Kabeh wis podho omah-omah. Mulo soko iku Bapak pingin takon marang kowe, jane kowe wis duwe pacangan opo durung Le?

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Iyo, le. Ibu yo sejatine podho karo Bapakmu. Jane mono ibu yo selak pingin ngendhong putu. Piye Le, opo kowe wis duwe pacangan opo durung?

DALANG                       :    o,..... Pindho gelap nyamber ing awan padhang, Datan kanyono-nyono Jaka Tarub oleh pitakonan kang koyo mangkono. Sak pandurat pandelengane peteng, ora ngerti opo kang kudu di aturake. Amargo kasunyatane Jaka Tarub durung duwe pacangan.

JAKA TARUB                 :    Bapak, simbok, nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi kulo sampun damel sedihing manah tiyang sepuh. Pak, Mbok,... sewu kutho ibaratipun kulo ngulondoro, ananging kulo dereng manggihaken wanito ingkang kados gadhang-gadhangan kulo Pak.

PAK ARDI SANGGRAH     :    Walah Le, kok yo koyo ngono lelakonmu. Mbok orasah adoh-adoh, prawan ndeso kene wae yo akeh, tur yo ayu-ayu, ora kalah karo wanito monco. Kae Le ono Tina, Reni, Wulan, Suli, opo si Ida,  kabeh podho ayune, kowe kari milih. Bapak ora kabotan kok nglamarake.

JAKA TARUP                 :    Bapak, simbok nyuwun pangapunten estu. Kulo mboten maido menawi lare-lare mriki kathah ingkang ayu lan gandhes. Ananging Ngaten Pak, menawi miturut crito, kulo meniko saestunipun pingin sanget gadhah estri widodari.

PAK ARDI SANGGRAH     :    Opo Le?? ... widodari?? Kowe ojo ngimpi Le

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Iyo to Le, Adoh, adoh kowe ngulondoro kok malah gawe pikiranmu nyleneh. La endi to le ono Sejarahe yen menungso kuwi jejodhoan karo widodari, aneh wae kowe ki.

JAKA TARUB                 :    Ibu, la pundi to bu sik nyleneh. Wonten ngalam donya meniko mboten wonten ingkang  mboten mungkin Mbok. Pokokipun menawi mboten angsal widodari kulo trimah dados joko tuwo Mbokk.

PAK ARDI SANGGRAH     :    We,... we,... ojo ngomong ngono Le, ngati-ati yen omongan, Gusti alloh ki ora sare. Ora pareng ngono, ora apik.

JAKA TARUB                 :    Mboten Bu, meniko sampun dados tekat kulo. Kantun sak meniko Ibu sarujuk menopo mboten.

PAK ARDI SANGGRAH     :    Walah Le, kok koyo ngono  kang dadi karepmu. Jane wong tuwo ki yo bingung, arep sarujuk, nanging kok aneh, nek arep ora sarujuk yo piye meneh wong jeneng karepe anak. La gek njur piye dalane Le? Utowo ngene wae, intine, wong tuwamu wis pingin ndang cepet-cepet nduwe putu, sak karepmu sopo calon bojomu.

JAKA TARUB                 :    Matur nuwun Pak menawi tiayang sepuh sampun sarujuk, kulo badhe ngudi kados pundi caranipun amrih kulo enggal-enggal pikantuk jodho.

MBOK ARDI SANGGRAH   :    Yo, wis, ... nek ngono ngger, wong tuwo mung mangestoni mugo-mugo opo kang dadi sedyamu iso kasembadan. Gek saiki kowe ngaso ndisik ono mburi. Simbok karo Bapak yo arep ngaso ndisik.

JAKA TARUB                 :    Sendiko dhawuh mbok. Ayo podho leren ndisik (sinambi njawil poro pekathike) Menawi ngaten kulo ngrumiyini.

PAK ARDI SANGGRAH     :    Iyo Le, kono gek do adus-adus ndisik ben ora mambu. Ayo mboke, ngaso ndisik. Yung diberesi disik yo gelase, aku arep ngaso ndisik.

PEMBANTU                   :    Injih Ndoro.

_________________________________________________________________________________

 ADEGAN III

MUSIK WIGARTYAS

DALANG                       :    OO,.... Tidem ayem, jenjem permanem. Angin sumilir rinoso isis ing bathuk. Ing angkoso mendhung gumantung melengkung, mertandini arep mudhuning tirto soko ing angkoso, anyles. Ananging jroning dodo Jaka Tarub rinoso bedo, mendhung ing atine Joko Tarub, koyo meh njebol-njebolno moto. Atine ora karu-karuan, ati bingung, pikiran cupet, sumpek, lan bebeg. Nora ngerti opo kang kudu dilakoni. Sewu kutho wis dilewati, sewu deso wis sambangi, ananging  durung ono siji-sijio wanito sik gawe gorehing ati. Sejatine mono isih pingin urip mbujang, ananging penjaluke wong tuwane Jaka Tarub kudu enggal bebrayan. Judeg,... judeg .... Jaka Tarub niat arep golek pepadhang.

 

KOOR                          :    (nyanyi)

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

                                      Wis teka

                                      Wis lahir

                                      Cah ndesa Nglanggrah, penggadang ing dalan gedhe

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

                                      Pikiran judeg

                                      Ati sumpeg

                                      Si Jaka

                                      Si Jaka

                                      Jaka Tarub

MUSIK  SEWU KUTHO

JAKA TARUB                 :    Le, podo nyerak kene. Aku jan kelakon setres tenan yen ngene iki. La piye to kon ora setres. Teko-teko kok ditari rabi. Kangmongko kowe ngerti dewe, senajan bagus koyo ngene, nanging aku urung duwe pacar. Gek aku kudu piye?

PEKATHIK 1                  :    Jane kulo yo kaget, teko-teko kok ditari rabi. Tapi jane nggih njenengan sik kleru, ngopo kok golek bojo wae milih-milih. Malah reko-reko arep golek bojo widodari barang. Njenengan ki yo aneh.

JAKA TARUB                 :    La kowe ki dijaluki iguh kok malah nyalahke aku, opo njaluk dipecat po piye?

DALANG                       :    He,... dhanyange pretelon, Jaka tarub,  mulane to dadi uwong ki ojo iyik. Reko-reko arep dadi bojone widodari barang. Nek ora aku siik tuwek nggerek ngene iki, ora ono uwong sik iso mbantu kowe.

JAKA TARUB                 :    Wo alah kowe meneh to mbah. Yo senajan kowe ki elek, tuwek, nanging aku percoyo karo kowe kok mbah. Ning yo orasah nggowo-nggowo dhanyang pretelon barang to. Gek terus kudu piye mbah aku iki. Wis aku manut.

DALANG                       :    Gampang Le, kanggoku kecil. Sik tak mbukak primbonku. (sinambi mbukak primbon) ngene yo Le, miturut primbonku iki kowe kudu ngulondoro meneh ing sak pucuking gunung api purba. Ono ing kono kowe bakal ketemu Jodhomu. Eling ojo mampir Ndora yo, ndak mengko kowe ora sido mrono.

JAKA TARUB                 :    Yo yen ngono, aku matur nuwun banget mbah, gek aku tak mangkat wae mumpung urung udan.

DALANG                       :    Yo wis,.. sik ngati-ati wae.. nek perlu pemandu yo ngubungi mas Sugeng utowo mas Suranto. Ono to tilpune.. Kowe ki gur gawe repotku terus. Kudune Dalang ki rak ora melu ngene iki. Yo wis,

 

 

ADEGAN IV

MUSIK KODHOK NGOREK

PAPAN                        :    Ono ing kayangan Njunggring Salaka

DALANG                       :    Nenggih puniko, kayangan njunggring Salaka. Dedep sidem kahanane kayangan. Datan jalmo biso moro, datan karep kang nyawiji kejobo kersaning sang dewo. Ananging padatan kuwi rubah lan owah, sairing lakuning jaman.  Poro putri ngadep marang kangjeng ramane, niyat arep ngajoake proposal perjalan wisata “De Java Tour”, ngrubuhake adat lan kebiasaan poro putri ing Kayangan.

DEWO                          :    Dhiajeng, dino iki rasane kok bedo banget karo padatan. Aku kok rumongso menowo pirang-pirang dino iki putri-putri ne dhewe sajak nganeh-anehi, ono opo yo dhiajeng

DEWI                           :    Menopo injih to kangmas, kulo kok mboten ngraos niku.

DEWO                          :    La sliramu ki cen wis mati roso kok, mosok ora ngerti glagat.

DEWI                           :    Njih ampun ngaten to kang mas. La niko ketingalipun poro putri-putri kayangan badhe marak sowan.

(Nawang Wulan lan kabeh sedulure niat ngadhep marang wong tuwane – mlebu ing panggung)

DEWO                          :    E, e, e .... putri-putriku kabeh, iki mau kanjang rama lan ibumu lagi podho ngrasani kowe kabeh. Kok, yo banjur podho sowan bareng-bareng ki ono opo. Padhatane rak ora mengkene. Ayo enggal maturo ngger.

NAWANG WULAN          :    Njih, nyuwun pangapunten Romo. Keparengo kulo matur minongko wakilipun sedherek-sedherek kulo. Nanging mangkih romo ampun duko lho.

DEWO                          :    Ora, ora nduk. Angger ora neko-neko rak Romo ora duko. Piye, piye ono opo nduk Nawang Wulan cah Ayu.

NAWANG WULAN          :    Ngaten Romo, sampun dangu saestunipun kulo badhe matur nanging ajrih. Nanging gandheng sampun kepekso njih badhe pripun malih. Romo lan Ibu, Nanging mboten  duko saestu to?

DEWO                          :    We, la bocah kok ngeyel. Ora, ora yen Romo arep duko. Ndang gek matur, to the poin gitu Lho.

NAWANG WULAN          :    Pripun njih, nganu Romo. Kulo sak sedherek meniko jane wonten kayangan sampun jenuh ngaten Romo. Nek coro boso lare sakniki BeTe ngaten lho. La meh sedoyo panggenan sampun kulo mangertosi sedoyo, lan nggih mung ngaten-ngaten kemawon. Milo kulo sak sedherek niyat badhe ngawontenaken perjalanan wisata dateng ngalam ndonya. Kulo sedoyo rak dereng nate to Romo. Milo saged mboten saged kulo sak sedherek badhe mandhap wonten bumi. Angsal to Romo.

DEWO                          :    We, la kok njuk mekso koyo ngono. Nduk cah ayu putrine Romo sik tak tresnani, la mbok anggep ngalam ndonya ki apik po. Saiki kahanane wis podho rusak yo nduk, opo meneh cah nom-nomane jan ra iso dijagakke meneh. Ora, ora, ora oleh aku.

DEWI                           :    Iyo to nduk, opo meneh kowe kabeh wong wadon-wadon, mengko nek Joko-joko ing Bumi podho kepencut, njuk kowe diculik piye hayo. Sek kelangan rak yo Romo Ibu To?

NAWANG Wulan            :    Jan romo Ibu ki ra CS tenan kok. LA kulo sedoyo meniko rak sampun dewoso to Romo. Kanthi kasekten kulo, mangkih rak mboten wonten onten sik ajeng ngganggu. Nek mboten angsal nggih empun kulo ajeng mogok makan mawon. Wis ben Loro, pelit, jan pelit Romo ki.

NAWANG SARI               :    Injih to Romo, ming sedilit mawon Romo, pun to mboten, mboten menawi wonten pemuda ingkang badhe ngganggu. Nek onten njih tak sikat dhewe to Romo. Nek ra oleh yo wis ayo mogok makan wae, ben kapok romo ngurusi.

DEWO                          :    We, la kok kowe kabeh podho ngeyele. Koyo ngene kok widodari.

NAWANG WULAN          :    La kok malah ngece to Romo? angsal njih Romo.

DEWO                          :    Jan, tobat nek ngene iki. Mosok poro widodari kok njuk ngambekan. Tapi iso jogo diri yo. Cah-cah Bumi ki nek ngerti wong ayu rak mesti matane ijo. Romo gur khawatir wae.

NAWANG WULAN          :    Berarti angsal to Romo. Yes!, Romo jan is the best tenan. Thankyu ya Romo. Ayo sedulur-sedulur ndang mangkat, kan pesawat Ulang-alike wis dicarter. Nggih sampun Romo, Ibu nyuwun pamit.

DEWO                          :    E, e e opo yo secepat itu to nduk. Yo wis nek ra keno dipengkak meneh,  nanging sik ngati-ati yo.

WIDODARI                    :    Injih Romo, Ibu. Nggih sampun nyuwun pamit njih.

(Poro Widodari podho metu soko panggung)

MUSIK  ELING

DEWO                          :    Jan jaman saiki kok kabeh rubah yo diajeng, poro widodari kok tingkahe koyo mengkono. Yo mugo-mugo wae ora ono alangan opo-opo.

DEWI                           :    Injih kang mas, la badhe pripun malih to kang mas, nggih sampun jamane. Monggo kangmas, kito njih ngaso riyin.

DEWO                          :    Ayo-ayo diajeng.

 

 

 

 

 

 

ADEGAN V

MUSIK IMPLORIA

PAPAN                        :    Pucuking Gunung Api Purba

 

DALANG                      :    Ing wayah rahino naliko kluwung mlengkung ing sak nduwuring sendang tejo warno,

                                      Jaka Tarub nedyo golek dalaning urip, ngupadi sampurnaning becik. Sendang tejo warno dadio sarono ketemuning karep kang nyawiji. Wiji kang tinandur abyur ing pucuking Gunung api purba, dadio lan jodhone, angembang ngreboko pindho laron wengi angrubung dian.

                                      Nawang Wulan, Wulan putri kayangan,           Naliko sore lembayung kluwung mlengkung Nlusup ing satengahing sendang tejo warno.

                                      Widodari pitu, pitung werno Nlusup ing tirto pindho manuk mliwis, pinongko seksi ilanging jati diri.

                                      Nawang Wulan, Nawang Wulan, Wulan putri kayangan datan biso wangsul ing kayangan. Slendang biru kanggo tondho jati dirining betari, ilang muspro. Maujud dadi winihing trisno kang nyawiji. Wiji kang tukul angrembak angreboko ing dhodho.

                                      Wulan kluwung mlengkung ing wayah sore, Jaka Tarup  dadi lan jodhone.

                                     

JAKA TARUB                :    Le, wis sawetoro wektu awake dhewe mlaku ono ing alas kene. Nanging kok urung ono pertondo opo-opo yo, la jarene mbah Dalang aku arep oleh jodho ing pucuking gunung kene, opo mbah dhalang ngapusi awake dewe yo . Piye apike arep neruske laku opo leren ndisik.

 

PEKATHIK1                  :    Nggih saene kendel riyen to ndoro, la kulo nggih pun ngelih niki.

PEKATHIK2                  :    Kowe kuwi kang, wong gedhene semene kok ngelihan. Aku sik cilik wae betah kok. Kacanga!

PEKATHIK 1                 :    Ojo ngono to le, la nimbangane mlaku terus tanpo juntrung, la apike rak seren ndisik. Sopo ngerti oleh wangsit. Enggih to ndoro?

JAKA TARUB                :    La gene mletik utekmu, yo wis, apike saiki golek pangan ndisik. Ayo podho mancing wae, mesti nong sendang kae rak akeh iwake. Ayo nek ngono.

PEKATHIK                    :    Nggih kulo golek cacinge riyen to ndoro.

(wektu Jaka Tarub lan poro pekathike mancing dumadakan poro widodadri podho mudhun lan adus ing sendhang)

JAKA TARUB                :    E, Le... delengen to, kae kok ono cah wadon akeh banget podho arep adus. Ayo ndelik wae.

PEKATHIK 1                 :    La enggih ngaten ndoro, cocok. Ndelik wae. Lumayan Gratisan nonton film he.. he..

JAKA TARUB                :    Hus, motomu ijo nek ndelok cah ayu, wis to menengo. Sopo ngerti iki koyo ngendikane mbah Dalang,